در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 بهمن 1395
  • تسلیت به خانواده های آتش نشانان فداکار
   تسلیت به خانواده های آتش نشانان فداکار
  • جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال 952
   جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال 952
  • لغو امتحانات روز سه شنبه مورخه 951021 در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
   لغو امتحانات روز سه شنبه مورخه 951021 در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
  • رئیس آموزشکده فنی وکشاورزی مراغه منصوب شد
   رئیس آموزشکده فنی وکشاورزی مراغه منصوب شد
  • سال95 اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
   سال95 اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
  • www.tvu.ac.ir
   www.tvu.ac.ir